پودمان 4 کتاب کاروفناوری هفتم طریقه راست به چپ کردن متن در برنامه Word

word ,برنامه ,راست ,برنامه word ,طریقه راست

http://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.com

طریقه راست به چپ کردن متن در برنامه Word

ابتدا برنامه Microsoft Word را از مسیر Start Menu\All Programs\Microsoft office\Microsoft Word اجراکنیدسپس زبان سیستم را از قسمت Taskbar به فارسی تغییر می دهیم وبعد بر روی دکمه های راست به چپ بر روی نوار ابزار از منوی Home کلیک کرده و متن را می نویسیم

suherfe.blogfa.com

ادامه مطلب پودمان 4 کتاب کاروفناوری هفتم طریقه راست به چپ کردن متن در برنامه Word ا