آموزش نرم افزار بریسکد تغییر رنگ زمینه صفحه اصلی بریس کد Bricsys.Bricscad

زمینه ,تغییر ,اصلی ,صفحه ,بریس ,افزار ,زمینه صفحه ,افزار بریسکد ,صفحه اصلی ,اصلی بریس

http://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.com

آموزش نرم افزار بریس کد

تغییر رنگ زمینه صفحه اصلی بریس کد

همان طور که می دانید رنگ پشت زمینه اصلی نرم افزار بریسکد به رنگ سفید است اما ما می توانیم بر اساس نظر خودمان رنگ این پشت زمینه را تغییر و به هر رنگ دلخواهی تعویض کنیم.

اما برای تغییر رنگ مراحل زیر را باید دنبال کنید.

1- انتخاب منوی Setting و سپس کلیک روی گزینه setting

2- انتخاب program Option

3- انتخاب display

4 و 5- انتخاب background color  و انتخاب رنگ که در اینجا ما رنگ زرد را انتخاب می کنیم

پس از بستن پنجره خواهید دید که رنگ پشت زمینه صفحه کاری به رنگ زرد تغییر می کند.

ادامه مطلب آموزش نرم افزار بریسکد تغییر رنگ زمینه صفحه اصلی بریس کد Bricsys.Bricscad ا