آزمون الکترونیکی علوم تجربی پنجم

علوم تجربی ,الکترونیکی علوم ,آزمون الکترونیکی

آزمون الکترونیکی علوم تجربی پایه ی پنجم به صورت فایل اجرایی قابل اجرا در کامپیوتر

نام کاربری: olom

رمز ورود: 1111111111ابتدا فایل را از حالت زیپ خارج کرده و در داخل پوشه  فایل Quiz را اجرا کنید. نام کاربری و رمز عبور را وارد کرده وارد محیط ازمون شوید. 

ادامه مطلب آزمون الکترونیکی علوم تجربی پنجم ا