دانلود فیلم سی دی کاروفناوری نهم فیلم صفحه 14 فیلم مربوط به کاربرد ترسیم با رایانه

فیلم ,ترسیم ,رایانه ,مربوط ,صفحه ,کاروفناوری ,کاربرد ترسیم ,فیلم مربوط ,فیلم صفحه ,دانلود فیلم

http://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.com

http://suherfe.blogfa.com

دانلود فیلم سی دی کاروفناوری نهم

فیلم صفحه 14 کتاب

فیلم مربوط به ترسیم با رایانه

این فیلم که در سی دی کاروفناوری نهم نیز است مربوط به کاربرد ترسیم با رایانه در مشاغل مختلف می باشد که همکاران پس از نمایش آن در کلاس از دانش آموزان می خواهند که کارکلاسی صفحه 14 را حل کنند

حجم 13 مگابایت

دانلود در ادامه مطلب

ادامه مطلب دانلود فیلم سی دی کاروفناوری نهم فیلم صفحه 14 فیلم مربوط به کاربرد ترسیم با رایانه ا