پروژه ساخت فوتبال دستی چوبی پروژه کاروفناوری پودمان چوب کاروفناوری هقتم

پروژه ,فوتبال ,کاروفناوری ,دستی ,چوبی ,ساخت ,فوتبال دستی ,دستی چوبی ,متعلقات فوتبال ,ساخت فوتبال ,پروژه ساخت ,پروژه کاروفناوری پودمان

http://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.com

پروژه کاروفناوری پودمان چوب کاروفناوری هقتم

پروژه ساخت فوتبال دستی چوبی

در تصاویر زیر وسایل و متعلقات فوتبال دستی چوبی را مشاهده می نمایید. با دقت به تصاویر نگاه کنید تا روش ساخت را پیدا کنید.

شما هم می توانید پروژه های ساده و کاربردی تری از این مدل بسازید.

 نمای جانب کوچک

 نمای جانبی بزرگ

نقشه انفجاری و نمایش متعلقات

فوتبال دستی تکمیل شده

ادامه مطلب پروژه ساخت فوتبال دستی چوبی پروژه کاروفناوری پودمان چوب کاروفناوری هقتم ا