دانلود نرم افزار طراحی و ترسیم با رایانه Bricsys.Bricscad.Platinum.v14.2.11 کاروفناوری نهم

ترسیم ,طراحی ,دانلود ,رایانه ,ادامه مطلب ,مطلب دانلود ,bricscad platinum ,bricsys bricscad ,رایانه bricsys ,bricsys bricscad platinum ,رایانه bricsys bricscad http://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.com

 


دانلود نرم افزار طراحی و ترسیم با رایانه

Bricsys.Bricscad.Platinum.v14.2.11

این برنامه یکی از نرم افزارهای معرفی شده در پودمان ترسیم با رایانه کاروفناوری نهم است که با آن می توان طراحی و ترسیم دوبعدی و سه بعدی صنعتی و ریاضی انجام داد دوستان گرامی می توانند این برنامه را از ادامه مطلب دانلود و طبق مثال ها و الگوهای کتاب طراحی و ترسیم نمایند.

دانلود در ادامه مطلب

ادامه مطلب دانلود نرم افزار طراحی و ترسیم با رایانه Bricsys.Bricscad.Platinum.v14.2.11 کاروفناوری نهم ا